Firemná filozofia

Misia
Formovanie sveta mobility.
Vizia
Stať sa rešpektovaným a inovatívnym dodávateľom riešení z oblasti mobility, ktorý sa podieľa na tvorbe na mieru prispôsobených štandardov pre firmy na celom svete.

Naše hodnoty

Inovácie a zmena
Vďaka hodnotám overených časom chceme prinášať našim partnerom výnimočné benefity. Sme odhodlaní vyvíjať nové technológie a inovatívne riešenia a následne ich implementovať do našich procesov. Každý deň je pre nás príležitosťou zintenzívniť úsilie v oblasti nášho pôsobenia. Našim prístupom a vytrvalosťou si udržiavame konkurencieschopnosť a dokážeme odpovedať na neustále sa zvyšujúce nároky trhu. Učíme zamestnancov myslieť proaktívne, vymieňať si informácie a využívať existujúce znalosti. Sme presvedčení, že práve ľudia posúvajú našu spoločnosť smerom k inováciám.
Dôveryhodnosť
Podnikanie zakladáme na dôvere. Vo všetkom, čo robíme dbáme na dodržiavanie špičkovej kvality ponúkaných služieb a spoľahlivosti dodávok. Taktiež neustále pracujeme na zveľaďovaní našej technologickej atraktivity pre zákazníkov. Vďaka tejto snahe sme si počas existencie vybudovali meno dôveryhodného a spoľahlivého dodávateľa. Dôvera stmeľuje všetky naše procesy a poskytuje nám výhodu voči konkurencii. Záväzok k budovaniu dôvery sa odzrkadľuje v stabilných vzťahoch so zákazníkmi, obchodnými partnermi a zamestnancami. Samozrejme nezabúdame na zodpovednosť, ktorú tento prístup prináša. Stojíme si za svojim slovom, pretože my vnímame dôveru ako základný kameň našich hodnôt.
Cieľavedomosť
Tradícia značky MATADOR bola vybudovaná na silnej vôľe presadiť sa. Proaktívne pracujeme na našich schopnostiach, keďže v odhodlaní vidíme kľúč k úspechu. Veríme, že spôsob akým pracujeme, sa priamo premieta do výsledkov spoločnosti. Perfekcionizmus je to, čo nám umožňuje dosahovať nové horizonty. Byť dobrý nestačí, chceme byť excelentní vo všetkom, čo robíme. Pevne sa držíme týchto hodnôt a vnímame ich ako podmienku výnimočnosti.
Spolupráca a orientácia na zákazníka
V Skupine MATADOR veríme, že silné vzťahy a úzka spolupráca nás robia silnými. Náš najobľúbenejší spôsob komunikácie je dialóg, pretože sme presvedčení, že najlepšie myšlienky a riešenia vznikajú zdieľaním poznatkov medzi partnermi. Našim cieľom je udržať si výborné výsledky a dôveryhodnosť voči partnerom a zamestnancom. Naši zamestnanci sa riadia touto MATADOR filozofiou a chápu, že iba dôslednosť nám pomôže pri dosahovaní cieľov. Spoločný záujem, ktorý zdieľame s našimi partnermi a zamestnancami nám pomáha zdolávať výzvy, ktorým čelíme a otvára nám nové možnosti. Nakoniec, zamestnanci sú strojcami nášho úspechu.