04.05.2023 Novinky

Skupina MATADOR oslavuje míľnik v elektromobilite úspešným PVS pre ŠKODA AUTO

Kompetencie skupiny MATADOR sa rozširujú a spolu s nástupom elektromobility pribúdajú projekty v tejto oblasti. Posledným úspechom je úspešné dokončenie PVS (Produktionversuchserie) pre linku na výrobu batérií pre ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi.

Výsledkom príkladnej spolupráce v rámci skupiny medzi spoločnosťami Matador Automation a Alpha Automation je úspešné zvládnutie výroby PVS v rámci projektu dodávky montážnej linky na montáž batérií do automobilov pre ŠKODA AUTO. Okrem ďalších zamestnancov majú na tomto úspechu hlavný podiel tímy pánov Mudráka a Štolbu. Celý projekt riadili zamestnanci MATADOR Automation, ktorí zabezpečovali realizáciu a riadenie všetkých fáz projektu od samotného vývoja až po inštaláciu u zákazníka.

Musíme však vyzdvihnúť aj našich kolegov z Alpha Automation, ktorí k tomuto čiastkovému úspechu významne prispeli svojimi odbornými znalosťami a profesionalitou v oblasti programovania a zabezpečenia funkčnosti softvéru celej linky. Napriek tomu nás do záverečného odovzdania projektu čaká ešte veľa náročnej práce, aby sme na konci projektu mohli skonštatovať, že máme za sebou úspešný projekt a spokojného zákazníka, ktorý nám v budúcnosti vytvorí veľa príležitostí v tomto pre nás novom a perspektívnom segmente.