3D meranie – kontrola kvality

Progresívne metódy kontroly pozostávajú z troch typov 3D merania – dotykové, laserové a prostredníctvom skenu. Používame ich počas celého procesu produkcie s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu a presnosť výroby. Tímy kontroly kvality pracujú s najnovším vybavením, ktoré je celé prenosné a dokáže merať výrobky až do dĺžky 15 metrov a hmotnosti 30 ton. Univerzálnosť a flexibilita týchto meracích metód ponúka pevný základ kontroly a merania i tých najkomplexnejších zostáv.

3D meracie vybavenie:

  • ZEISS meracie centrum – 5000 x 2500 x 2000 mm
  • WENZEL LH 1210 – 2500 x 1200 x 1000 mm
  • 3D Leica Laser Tracker / T – Probe / T – Scan - 1500 – 15000 mm
  • GOM ATOS XL