22.09.2020 Novinky ∙ Tlačové správy

MATADOR Group oslavuje 115. výročie od svojho založenia

Bratislava, 21. septembra 2020 – Slovenský priemyselno-investičný holding MATADOR oslavuje 115. výročie od založenia spoločnosti v roku 1905. MATADOR Group sa transformuje na vývojovú skupinu a do ďalšieho obdobia vstupuje s novou misiou Innovation to Win.

MATADOR Group patrí k najväčším priemyselno-investičným skupinám na Slovensku. Na trhu pôsobí vyše 115 rokov a dnes je prémiovým a inovatívnym dodávateľom riešení v mobilite a priemysle. Popri sériovej výrobe sa MATADOR dlhodobo rozvíja ako vývojová skupina.

„Jadrom nášho biznisu sa stáva vývoj. Je to reakcia na dobu a pokrok prináša pre priemysel nové výzvy,“ hovorí prezident MATADOR Group Štefan Rosina.

Značka MATADOR si tento rok pripomína 115. výročie od založenia spoločnosti v roku 1905. Od svojho vzniku prežila dve svetové vojny a stala sa symbolom poctivého slovenského priemyslu. Viac ako storočie sa MATADOR venoval výrobe pneumatík, avšak po strategickej transformácii sa skupina zamerala na automobilový priemysel. Tu sa v časovom horizonte desiatich rokov stala najväčším slovenským TIER1 dodávateľom.

Jedna z kľúčových akvizícií MATADOR Group prišla v roku 2006, kedy začlenila do svojho portfólia českú vývojársku spoločnosť Aufeer Design. Česká vetva skupiny sa podieľa na vývojových riešeniach v oblasti výroby, nástrojárne a hlavne inžinieringu a dizajnu. Svoju centrálu má v Mladej Boleslavi, odkiaľ obsluhuje najmä veľkých zákazníkov z automobilového sektora. MATADOR sa tak môže oprieť aj o vlastné Inovačné centrum, ktorého jadro tvorí dizajnové štúdio a clay model lab.

„Veľká synergia medzi dizajnom, automobilovým inžinieringom a službami priemyselnej automatizácie z nás robia dodávateľa komplexných konštrukčných riešení na kľúč – od zadania projektu, cez dizajn, až po finálnu implementáciu,“ približuje generálny riaditeľ Martin Kele.

Automotive stále tvorí podstatnú časť biznisu MATADOR Group. V roku 2017 uzatvorila skupina strategické partnerstvo so spoločnosťou SODECIA Automotive Europe, celosvetovým lídrom v oblasti produkcie štrukturálnych komponentov pre automobilový priemysel.

V rámci vývojového centra v Dubnici nad Váhom sa MATADOR zameriava najmä na oblasť komplexného vývoja robotických a automatizovaných liniek, či vývoj riešení v priemyselnej automatizácii, pričom ide o najdynamickejšie rozvíjajúcu sa časť skupiny. Portfólio dopĺňa sofistikované strojárstvo vo forme vývoja a výroby jednoúčelových zariadení a nástrojov na tvárnenie, ale aj špeciálne robotické aplikácie a riešenia inteligentného priemyslu.

MATADOR Group komplexne rozvíja svoje portfólio s aktivitami v celom segmente mobility, zahŕňajúc koľajovú techniku, letecký priemysel aj špeciálnu techniku.

„Sledujeme aktuálne trendy a uvedomujeme si, že budúcnosť patrí vývoju. Takýmto smerom orientujeme aj naše divízie. Zameriavame sa na činnosti s vyššou pridanou hodnotou, zákazníkom prinášame sofistikované riešenia v segmente priemyselnej automatizácie, technologické služby a riešenia súvisiace s konceptom Industry 4.0. Náš biznis rozvíjame v súlade s novými trendmi ako digitalizácia, robotizácia, e-mobilita a alternatívne pohony, inteligentné riešenia, či konektivita. Rozširujeme tiež naše kompetencie v oblasti dizajnu a softvérového inžinierstva. Chceme prinášať vlastné inovatívne riešenia a služby budúcnosti, “ dopĺňa Martin Kele, generálny riaditeľ MATADOR Group.

Do novej dekády vstupuje MATADOR Group s ambíciou stať sa inovatívnym technologickým lídrom v strednej a východnej Európe a transformovať sa z výrobnej spoločnosti na špičku v oblasti výskumu a vývoja. To odzrkadľuje aj nová misia skupiny Innovation to Win. Skupina už viac ako storočie prináša nové technológie a inovatívne riešenia, vďaka ktorým sú jej zákazníci efektívnejších a produktívnejší.

„Inovácie vnímame ako základný princíp nášho úspechu. Sú hnacím motorom pokroku a my chceme, aby naša skupina i naši zákazníci a obchodní partneri napredovali,“ uzatvára Štefan Rosina.

MATADOR Group je jedna z najväčších priemyselných skupín na Slovensku. Na trhu pôsobí už viac ako 115 rokov, pričom dnes vo výrobe, ale aj výskume a vývoji zamestnáva vyše 2 500 ľudí na Slovensku i v zahraničí. Spoločnosť si vybudovala kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový, ako aj všeobecný priemysel v strednej Európe. Ponúka služby v oblasti dizajnu, inžinieringu, sériovej výroby komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby lisovacích nástrojov pre špičkové európske automobilky. Okrem toho sa aktívne podieľa aj na výskume a vývoji nových technológií a nových materiálov pre automobilový priemysel.