09.02.2023 Novinky

Dobročinné gesto spoločnosti AUFEER DESIGN – srdečný dar pre Detské centrum v Klaudiánovej nemocnici

Skupina MATADOR každoročne organizuje súťaž MATADOR Stars, v rámci ktorej sa vyhodnocuje a oceňuje aj kategória inovatívny čin roka. Každá spoločnosť v našej skupine sa tejto súťaže zúčastňuje a výsledkom je finančná odmena od skupiny MATADOR.
Tá sa delí medzi spoločnosť a zamestnancov a veľká časť finančnej odmeny je určená na charitatívne účely. Skupina MATADOR tak nielen motivuje svojich zamestnancov, ale stará sa aj o prostredie, v ktorom zamestnanci žijú.

Tento rok sa víťazom stala spoločnosť AUFEER DESIGN. Rozhodli sa podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú. Začiatkom februára venovali 120 000 korún ako finančný dar Detskému centru mladoboleslavskej krajskej nemocnice, Klaudiánovej nemocnici.

Symbolický šek odovzdal Ing. Marcel Foltín, generálny riaditeľ skupiny AUFEER člen skupiny MATADOR a Braňo Maukš, Chief Designer Inovačného centra priamo do rúk riaditeľky Detského centra MUDr. Heleny Tomanovej.

Toto zariadenie sa stará o malé deti predškolského veku, ako aj o matky v ťažkej životnej situácii, ktoré tu majú dočasný domov a zaslúžia si všetku pomoc. Stretnutie bolo krásne. A určite nebolo posledné! Pani riaditeľka a sestričky nám veľmi pekne poďakovali, ale… Boli to naši kolegovia, ktorí odchádzali bohatší.