16.09.2019 Tlačové správy

Výroba autobatérií na Slovensku: Matador investuje do strategického projektu InoBat

BRATISLAVA 16. septembra 2019 – Spoločnosť Matador dnes ohlásila investíciu do projektu InoBat zaoberajúceho sa výskumom, vývojom a výrobou batérií. Tento krok pomôže revolučným spôsobom posunúť vpred celý európsky sektor elektromobility a uskladňovania elektrickej energie. Zámerom je vybudovanie výskumného a vývojového centra vrátane výrobnej linky na Slovensku. Spoločnosti vstúpili do strategického partnerstva v súvislosti s výstavbou výrobnej linky na batérie s výkonom 100 megawatthodín (MWh). Tá sa má začať už v prvej polovici roku 2020. Do konca roku 2021 má poskytnúť vlastné licencované riešenie pre autobatérie.

Práve Matador má zohrávať kľúčovú úlohu vo vývojovej fáze demonštračnej výrobnej linky InoBat Auto slúžiacej pre výrobcov automobilov so sídlom v strednej a východnej Európe.

Matador bude pomáhať spoločnosti InoBat Auto počas obdobia výstavby, a to prostredníctvom zapojenia svojich skúsených inžinierskych a riadiacich tímov. Tie navrhujú najmodernejšie automatizované linky pre významných hráčov automobilového priemyslu. Aby zohrával projekt ešte silnejšiu strategickú úlohu, počíta sa s následným rozšírením výrobnej kapacity na 10 GWh, ktorá umožní hromadnú sériovú výrobu batérií.

„Desiatky rokov skúseností Matadoru v automobilovom priemysle poskytnú spoločnosti InoBat Auto patentovaný prístup k vývojovému know-how pre našu plánovanú výrobnú linku, ako aj prístup k popredným výrobcom automobilov. Spolu s Matadorom a spoločnosťou Wildcat, ktorá je naším technologickým partnerom v USA, InoBat Auto dopomôže európskemu trhu k nezávislosti na batériách z krajín mimo EÚ. Rovnako tak prispeje aj k transformácii slovenskej ekonomiky z čisto výrobnej na znalostnú,“ uviedol Marián Boček, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ InoBat.

„Matador Group je inovatívnym dodávateľom riešení v mobilite. Matador sa dlhodobo profiluje a rozvíja najmä ako vývojová skupina, a to v oblasti vývoja časti automobilov, technológií pre automobilový priemysel a komplexných riešení v oblasti Industry 4.0,“ dodáva Martin Kele, generálny riaditeľ Matador Group.

Projekt InoBat Auto bol prvýkrát predstavený v júli tohto roku ako spoločné úsilie spoločností InoBat a Wildcat Discovery Technologies. Spolupráca stavia na jedinečnej kombinácii výskumno-vývojového centra spolu s regionálnou exkluzivitou pre InoBat. Súčasťou projektu je výrobná linka. Počíta sa s nepretržitým vývojom vlastných batérií v úzkej kooperácii s výrobcami elektrických vozidiel. Tento vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec – od výskumu a vývoja až po samotnú výrobu – zmierňuje mnohé riziká vyplývajúce z procesov na pozadí, ako je napríklad tok výrobkov alebo súlad medzi jednotlivými dodávateľmi. Patentovaná technológia spoločnosti Wildcat je vybavená schopnosťou rýchlo vyvíjať a vyhodnocovať nové materiály i technológie. InoBat Auto a celý región budú špičkou v rámci novej technológie batérií, čo eliminuje riziko zastaranosti a zabezpečí technologickú relevanciu, ako aj vytváranie pracovných miest v ďalších desaťročiach.

O InoBat

InoBat je výskumno-výrobná batériová spoločnosť s dlhodobým cieľom slúžiť európskemu trhu s novými energetickými riešeniami. InoBat využíva silné postavenie strednej a východnej Európy (CEE) v automobilovom, petrochemickom a energetickom sektore a zameriava sa na budovanie spoločných podnikov spájajúcich popredné svetové technológie prostredníctvom partnerstiev s vedúcimi priemyselnými skupinami v regióne strednej a východnej Európy. Inobat je podporovaný investičnou skupinou IPM Group a regionálnymi industriálnymi hráčmi A.EN. Group, MSM Group a Matador Group. Spoločnosť primárne pôsobí v troch odvetviach – elektromobilita, skladovanie energie a alternatívne palivá. Viac informácií nájdete na www.inobat.eu.

O Matador Group

MATADOR Group si vybudovala kľúčovú pozíciu na stredoeurópskom trhu ako systémový dodávateľ riešení pre automobilový a všeobecný priemysel. Spoločnosť bola založená v roku 1905 a výrazne sa podieľala na rozvoji slovenského priemyslu. Pre zákazníkov po celom svete poskytuje služby, ktoré pomáhajú formovať svet mobility. Či ide o inžiniering a dizajn automobilov alebo sériovú výrobu štrukturálnych dielcov, je MATADOR Group vždy pripravená ponúknuť maximum. V tomto ju podporuje aj široké portfólio priemyselných služieb zahŕňajúce automatizáciu, výrobu lisovacích nástrojov, ako aj všeobecné strojárstvo. Spolu toto portfólio poskytuje stabilný základ možností, ktoré privádzajú myšlienky k životu. Približne 2 500 zamestnancov spoločnosti pracuje na Slovensku, Česku a Rusku. Táto globálna orientácia umožňuje firme dodávať zákazníkom najlepšie služby načas a vo vysokej kvalite, čo považuje za základ toho, aby sa pre nich stala prvou voľbou. Viac informácií nájdete na www.matador-group.eu.