Ukážka strany

Nový 2 500-tonový hydraulický lis v portfóliu MATADOR Group bol nainštalovaný v priebehu letných mesiacov v dcérskej nástrojárni MATADOR Tools v Dubnici nad Váhom. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spôsobenú koronavírusom prebiehala inštalácia lisu za najprísnejších hygienických a preventívnych bezpečnostných opatrení.

Výnimočný z hľadiska svojich parametrov

Lis je výnimočný z hľadiska svojich parametrov. Rozmer šírky a hĺbky stola je 5 000 x 2 500 mm, zovretie lisu má rozmer 800 mm, pričom dokáže vyvinúť lisovaciu silu na úrovni 25 000 kN. Riadiaci systém umožňuje niekoľko cyklov s pohybom pridržiavača a variabilné nastavenie lisovacej sily počas lisovania.

Po úvodnej montážnej fáze začali prebiehať na lise početné testovacie fázy jeho funkčnosti. Napokon nasledovali intenzívne školenia obsluhujúceho personálu.

Hydraulický lis najväčších rozmerov dáva MATADOR Group veľkú konkurenčnú výhodu na trhu a prináša nové možnosti, ktoré dokáže skupina realizovať pre svojich zákazníkov. Oficiálne predstavenie lisu verejnosti a spustenie do prevádzky sa uskutočnilo 17. septembra v priestoroch spoločnosti MATADOR Tools v Dubnici nad Váhom.

Nový 2 500-tonový hydraulický lis v portfóliu MATADOR Group bol nainštalovaný v priebehu letných mesiacov v dcérskej nástrojárni MATADOR Tools v Dubnici nad Váhom:

  • Rozmer šírky 5 000 mm
  • Rozmer hĺbky 2 500 mm

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spôsobenú koronavírusom prebiehala inštalácia lisu za najprísnejších hygienických a preventívnych bezpečnostných opatrení.

Dodávateľom technológie je taliansky výrobca spoločnosť Mossini, operačný systém hydraulického lisu zabezpečuje softvér od spoločnosti Siemens. Po úvodnej montážnej fáze začali prebiehať na lise početné testovacie fázy jeho funkčnosti. Napokon nasledovali intenzívne školenia obsluhujúceho personálu.

=== PUT GALLERY HERE ===

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spôsobenú koronavírusom prebiehala inštalácia lisu za najprísnejších hygienických a preventívnych bezpečnostných opatrení.

Dodávateľom technológie je taliansky výrobca spoločnosť Mossini, operačný systém hydraulického lisu zabezpečuje softvér od spoločnosti Siemens. Po úvodnej montážnej fáze začali prebiehať na lise početné testovacie fázy jeho funkčnosti. Napokon nasledovali intenzívne školenia obsluhujúceho personálu.