Montáž a uvedenie do prevádzky

Po fáze precízneho plánovania a inžinieringu sme pripravení na poslednú fázu – implementáciu. Tu sa všetky vaše počiatočné nápady zhmotňujú a získavajú finálnu podobu. Montážny tím je pripravený zostaviť výrobné linky v našich priestoroch a doručiť ich na miesto zadania alebo ich postaviť a oživiť priamo vo vašich priestoroch. Našim hlavným cieľom je dodávať riešenia, ktoré pomáhajú našim zákazníkom získať konkurenčnú výhodu. Prostredníctvom kompletného záručného a pozáručného servisu Vám zabezpečíme dokonalú starostlivosť počas celého procesu nábehu linky do ostrej prevádzky, ako aj fázy po jej implementácii. Takýmto spôsobom garantujeme vašu spokojnosť a zaručujeme bezproblémovú prevádzku.