Konštrukcia

Po fáze počiatočného plánovania nastáva fáza realizácie. Počas dôsledného a precízneho procesu inžinieringu používame najnovšie SW/HW vybavenie. Naši inžinieri a technici neúnavne pracujú na príprave optimálnych riešení na kľúč. Neustále sa pridržiavame používaných priemyselných štandardov, ale sústredíme sa najmä na ich zdokonaľovanie. Veríme, že prostredníctvom výnimočných inžinierskych riešení, dokážeme poskytnúť čo najvyššiu kvalitu, v čo najkratšom čase. Stratégia byť o jeden krok vpred je zobrazená najmä v oblastiach – virtuálneho uvedenia linky do prevádzky a Digitálnej fabriky. Virtuálne uvedenie do prevádzky je najlepším príkladom nášho prístupu zameraného na zákazníka. Na základe tohto jedinečného postupu môžeme nielen znížiť časovú náročnosť pri montáži liniek priamo u zákazníka, ale dokážeme zabezpečiť aj bezchybnú prevádzku.

Ponúkame:

  • Layouty v SW MicroStation
  • Dokumentácia: 2D výkresy, 3D modely a elektrodokumentácie v SW EPLAN
  • Technologická príprava výroby
  • Spracovanie NC programov v SW Surfcam 2/3/5 Axis

Software:

  • INVENTOR
  • CATIA V5
  • MICROSTATION
  • AUTOCAD
  • EPLAN
  • Návrh bezpečnostných konceptov