3D meranie – kontrola kvality

Dbáme na kvalitu obrábania a dohliadame na celý výrobný proces. Taktiež dohliadame na kvalitu opracovania nástrojov v Ázii – tool tracking. Tím našich expertov tam dozerá na kvalitu obrábania a kontroluje plnenie tých najvyšších kvalitatívnych požiadaviek.

Taktiež garantujeme vysoké štandardy výroby a opracovania prostredníctvom kontroly kvality. 3D meracie vybavenie, používané našimi skúsenými expertmi je zárukou, že každá časť formy je precízne otestovaná a spĺňa tie najprísnejšie kvalitatívne kritériá. Tri rozličné druhy metód 3D merania – dotykové, laserové a meranie pomocou skenovania nám umožňujú sledovať kvalitu počas celého výrobného procesu. Naše zariadenia sú plne mobilné, čo nám umožňuje uskutočňovať meranie aj priamo u klienta.

3D meracie vybavenie:

  • ZEISS meracie centrum – 5000 x 2500 x 2000 mm
  • WENZEL LH 1210 – 2500 x 1200 x 1000 mm
  • 3D Leica Laser Tracker / T – Probe / T – Scan – 1500 – 15000 mm
  • GOM ATOS XL