18.03.2020 Novinky ∙ Tlačové správy

MATADOR Group vyzýva k zodpovednému prístupu

Bratislava, 18. marca 2020 – MATADOR Group pokračuje v produkcii a maximalizuje preventívne opatrenia v boji s koronavírusom. Zamestnancov vyzýva k zodpovednému prístupu. MATADOR Group pozorne monitoruje aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením nákazy COVID-19. Spoločnosť už v predstihu zaviedla viacero nástrojov prevencie. Smerom k externému prostrediu boli už dávnejšie zrušené osobné návštevy a priamy

Bratislava, 18. marca 2020 – MATADOR Group pokračuje v produkcii a maximalizuje preventívne opatrenia v boji s koronavírusom. Zamestnancov vyzýva k zodpovednému prístupu.

MATADOR Group pozorne monitoruje aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením nákazy COVID-19. Spoločnosť už v predstihu zaviedla viacero nástrojov prevencie. Smerom k externému prostrediu boli už dávnejšie zrušené osobné návštevy a priamy kontakt. Stretnutia so zákazníkmi, dodávateľmi a ostatnými subjektami z externého prostredia prebiehajú s pomocou telekomunikačných prostriedkov. Z hľadiska interných opatrení boli zredukované osobné stretnutia na všetkých úrovniach riadenia. Zamestnanci, ktorí môžu vykonávať prácu z domu, pracujú v režime home office.
Vo výrobných spoločnostiach pokračuje skupina v produkcii a plneniu obchodných záväzkov pre svojich zákazníkov. Vzhľadom k aktuálnemu dianiu pristúpila skupina k prijatiu viacerých opatrení súvisiacich s organizáciou práce. Vo výrobných priestoroch platia prísne bezpečnostné opatrenia pre najväčšie zachovanie bezpečnosti a zdravia zamestnancov a obchodných partnerov. Spoločnosť maximalizovala hygienické opatrenia, pracovníci boli vybavení ochrannými rúškami, respirátormi a dezinfekčnými prostriedkami. Spoločnosť dbá na dostatočnú informovanosť a vyzýva pracovníkov k zodpovednosti.

Skupina operatívne reaguje v zavádzaní nových opatrení s cieľom maximalizovať ochranu svojich zamestnancov. Pre tento účel bol v spoločnosti zriadený krízový štáb, ktorý je zložený z akcionárov spoločnosti a kľúčového manažmentu. Krízový štáb pravidelne zasadá, riadi a koordinuje všetky opatrenia súvisiace s touto výnimočnou situáciou.

Podľa aktuálneho vývoja situácie skupina vykonáva ďalšie preventívne opatrenia. Spoločnosť sa riadi pokynmi zodpovedných autorít a v tomto duchu tiež usmerňujeme svojich zamestnancov. MATADOR Group vyzýva všetkých k disciplíne a veľkej zodpovednosti, aby sme spoločne zvládli túto náročnú situáciu, ktorá zasiahla náš každodenný život.

MATADOR Group je jedna z najväčších priemyselných skupín na Slovensku. Na trhu pôsobí už viac ako 115 rokov, pričom dnes vo výrobe, ale aj výskume a vývoji zamestnáva vyše 2 500 ľudí na Slovensku i v zahraničí. Spoločnosť si vybudovala kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový, ako aj všeobecný priemysel v strednej Európe. Ponúka služby v oblasti dizajnu, inžinieringu, sériovej výroby komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby lisovacích nástrojov pre špičkové európske automobilky. Okrem toho sa aktívne podieľa aj na výskume a vývoji nových technológií a nových materiálov pre automobilový priemysel.