08.06.2020 Novinky ∙ Tlačové správy

MATADOR Group úspešná v boji s koronavírusom

Bratislava, 8. júna 2020 – Pre MATADOR Group je zdravie zamestnancov na prvom mieste. Vďaka stratégii Bezpečný Matador skupina nezaznamenala žiadny pozitívny prípad ochorenia COVID-19.

Slovensko má za sebou dva náročné mesiace súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. MATADOR Group počas tohto obdobia nezaznamenala žiadny pozitívny prípad ochorenia COVID-19.

„Skupina MATADOR zareagovala na situáciu s koronakrízou veľmi flexibilne. Okamžite sme zriadili krízový štáb, ktorý sa na 24-hodinovej báze venoval tomu, aby sme situáciu mali pod kontrolou, a to z hľadiska bezpečnosti našich zamestnancov, ako aj zachovania funkčnosti našich jednotlivých prevádzok,“ hovorí Martin Kele, generálny riaditeľ MATADOR Group.

Za úspechom slovenskej priemyselnej skupiny v boji s koronavírusom stojí nová bezpečnostná stratégia Bezpečný Matador. Cieľom stratégie je zabezpečiť dlhodobé a bezpečné fungovanie výrobných a riadiacich pracovníkov a bezproblémový priebeh všetkých projektov.

„Naša stratégia Bezpečný Matador sa skladá z dvoch častí. Jedna časť hovorí o tom, ako sa správať vo výrobných priestoroch, druhá časť upravuje pravidlá a režim fungovania v rámci kancelárií. Všetky tieto opatrenia smerovali k tomu, aby sme zabezpečili predovšetkým zdravie našich zamestnancov a dokázali plniť záväzky smerom k naším zákazníkom,“ dopĺňa Martin Kele.

Nová bezpečnostná stratégia zásadným spôsobom zvyšuje hygienický štandard v rámci jednotlivých spoločností v portfóliu MATADOR Group, upravuje systém organizácie práce a aplikuje technológie určené na automatické meranie telesnej teploty či inštaláciu dezinfekčných brán. Súčasťou stratégie je tiež zriadenie kontaktných mailových adries pre poradenstvo v oblasti právnej, ekonomickej, personálnej a zdravotnej problematiky, ako aj psychologické poradenstvo.

Stratégia Bezpečný Matador je znázornená aj v najnovšom videu na oficiálnom YouTube profile MATADOR Group.

MATADOR Group je jedna z najväčších priemyselných skupín na Slovensku. Na trhu pôsobí už viac ako 115 rokov, pričom dnes vo výrobe, ale aj výskume a vývoji zamestnáva vyše 2 500 ľudí na Slovensku i v zahraničí. Spoločnosť si vybudovala kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový, ako aj všeobecný priemysel v strednej Európe. Ponúka služby v oblasti dizajnu, inžinieringu, sériovej výroby komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby lisovacích nástrojov pre špičkové európske automobilky. Okrem toho sa aktívne podieľa aj na výskume a vývoji nových technológií a nových materiálov pre automobilový priemysel.