25.06.2020 Novinky

MATADOR Group podporuje jedinečný študentský projekt STUBA Green Team

Pri príležitosti prípravy na novú sezónu sme vyspovedali kapitána tímu Mareka Habaru.

Zdravím Marek. Počul som, že sa blíži skúškové, bol to náročný semester? Môžete čitateľom prezradiť čo študujete?

Som študentom 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a spomedzi existujúcich katedier som si vybral Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (UAMAI). Každý jeden semester je určitým spôsobom náročný, ale na inžinierskom štúdiu sú už predmety viac orientované na praktické znalosti, čiže tú náročnosť asi až tak nepociťujem, nakoľko ma predmety prepojené s praxou bavia viac ako tie teoretické. Oficiálne skúškové nám začína už pred odchodom na vianočné prázdniny, avšak ešte predtým bude dôležité, aby mi všetci vyučujúci udelili zápočty z predmetov, ktoré som si na tento semester zapísal.

Rád by som prešiel k projektu STUBA Green Team. Viete nám v krátkosti predstaviť tento krásny študentský projekt? Koľko zhruba študentov je do tohto projektu zapojených?

STUBA Green Team je jeden z najväčších študentských projektov na Slovensku. Vznikol v roku 2009 na Strojníckej fakulte s malým počtom členov, avšak v priebehu 10 sezón sa rozrástol na úroveň stredne veľkej firmy s počtom 63 členov. Tento kolektív každoročne pracuje na vývoji novej formuly podľa pravidiel súťaže Formula Student. Hlavnou myšlienkou je poskytnúť študentom také vzdelanie a skúsenosti, k akým by sa pri štandardnom štúdiu nedostali. Naši členovia sa nezaoberajú iba návrhmi jednotlivých súčiastok, ale riešia aj otázky projektového manažmentu, dohadujú spoluprácu s partnermi, zúčastňujú sa množstva školení, či riešia otázky výroby súčiastok priamo vo firmách, kedy prichádza k stretnutiu aj s potenciálnym zamestnávateľom. Odmenou po 10 mesiacoch vývoja je pre všetkých členov účasť na medzinárodnej súťaži Formula Student, kde máme možnosť porovnať sa s ostatnými univerzitnými tímami z Európy.

Viem, že vy máte dva typy monopostov formule. Oba monoposty sú s elektrickým pohonom, avšak jeden z nich preteká aj v kategórii Driverless. Pretekáte s obomi formulami? Vo svete čoraz viac prenikajú autonómne vozidlá, ale autonómna formula? Na akom princípe funguje pretekanie takejto špeciálnej formule?

Túto sezónu máme po prvý krát v pláne odjazdiť dynamické disciplíny aj s autonómnou formulou. Aj keď to vyznie ako úloha pre najväčších expertov v obore, fakt, že nemusíme vôbec riešiť pravidlá premávky alebo chodcov, je obrovské uľahčenie našej úlohy a o to viac vhodnejšie pre študentov, ktorí v tejto oblasti ešte len začínajú. Princíp je veľmi jednoduchý. Formulu postavíme na štart pred vopred neznámu dráhu, ktorá je vyznačená dvomi sadami kužeľov, každá inej farby. Jedna farba je vždy na jednej strane a druhá na druhej strane. Kužele sú na dráhe umiestnené do páru. Našou úlohou je pomocou senzorov rozoznať, kde na dráhe sa kužeľ nachádza a aká je jeho farba. S touto informáciou sme schopní si vytvoriť virtuálnu mapu trate, podľa ktorej generujeme optimálnu trajektóriu, ktorou má formula prejsť.

Počul som, že prebiehajú intenzívne prípravy s novým elektro monopostom, ktorý chcete predstaviť v Máji. Preto sa chcem spýtať, ako dlho sa vyvíja takýto monopost a na čo sa pri tvorbe novej formuly najviac sústredíte? Je to aerodynamika, výkon, monokok, alebo šasi?

S vývojom monopostu začíname v septembri, kedy sa dohodneme na koncepte vozidla, na ktorom chceme pracovať. Nový monopost vyvíjame 10 mesiacov, sezóna je rozdelená na viac fáz – návrhovú, výrobnú, testovaciu a samotné súťaže. Od sezóny 2019 pretekáme s formulami v dvoch kategóriách – jedna z nich je kategória elektrických monopostov a druhá je kategória autonómnych monopostov. Čo sa týka zmien monopostu, ktoré chystáme v sezóne 2020, tak hlavne sa zameriavame na kolesovú zostavu, optimalizácia hmotnosti monokoku a batery boxu. Kolesová zostava prejde rapídnymi zmenami v oblasti prevodového pomeru a v oblasti otáčok, ktoré sa navýšia z 16,5 tisíc na 20 tisíc otáčok za minútu. V tomto momente už máme za sebou merania torznej tuhosti monokoku a výrobu prípravku k nastaveniu ideálnej ergonómie pre jednotlivých jazdcov. Dáta z týchto meraní využívame teraz pri návrhu monokoku pre nový monopost, ktorý sa bude na rozdiel od predošlých sezón laminovať prepregom a následne vytvrdzovať za pomoci autoklávu. S novým monokokom a kolesovou zostavou súvisia aj zmeny v kinematike a zavesení a vývojom nových aerodynamických prvkov. Z elektrickej stránky prechádzame z LiPol batérií na LiHW, vďaka čomu ušetríme minimálne 5kg hmotnosti a príde aj k zvýšeniu nominálneho napätia. Do najnovšieho monopostu chystáme aj plne digitalizovaný volant a prístrojovú dosku, kde si pilot bude môcť prepínať medzi rôznymi informáciami ako napr. stav nabitia batérií, teplotu invertorov a pre mnohých najpodstatnejšiu vec – rýchlosť. Vďaka digitalizovanému volantu si pilot bude môcť voliť z rôznych jazdných režimov. Momentálne sa taktiež sústredíme na vývoj telemetrie, ktorá dokáže zabezpečiť presun dát zo senzorov počas jazdy formuly priamo do počítača a tak nám umožní sledovať aktuálny stav formuly na trati.

Na záver by som sa chcel spýtať, na akých pretekoch vás môžeme vidieť v budúcej sezóne? Kde sa chystáte v rámci študentských pretekov organizácie Formula SAE?“To, na akých pretekoch sa zúčastníme v novej sezóne, ešte s určitosťou neviem povedať. Najprv sa však na súťaže musíme kvalifikovať. Túto sezónu sú registrácie v pláne na 31. januára 2020, kedy sa rozhodne, kam cez letné mesiace s formulou vycestujeme. Študentské formulové tímy každoročne pribúdajú, čiže konkurencia je obrovská. Dúfame však, že sa nám podarí kvalifikovať na súťaže do Talianska, Česka, či Maďarska. Obrovským úspechom by bola úspešná kvalifikácia na najprestížnejšiu zo súťaží, konajúcu sa v nemeckom Hockenheime. Prebiehajúcu sezónu, sezónu 2020, máme dobre rozbehnutú a ak nedôjde k nejakým nepredvídateľným problémom, mohla by byť jednou z najúspešnejších v celej histórii SGT. Nechajme sa však prekvapiť…“Ďakujem pekne za rozhovor a budeme držať palce v nasledujúcej sezóne.