25.03.2020 Tlačové správy

MATADOR Group a STU: Vyvíjame prototyp pľúcneho ventilátora

Bratislava, 25. marec 2020 – Dostatok prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu môže v najbližších týždňoch rozhodnúť o tom, ako na Slovensku medicínsky zvládneme situáciu v prípade rozšírenia nákazy koronavírusom COVID-19.

Podľa údajov Inštitútu zdravotnej politiky zverejnených v predikcii šírenia COVID-19 na Slovensku „kapacitne rátame, že bez obmedzení bude náš systém schopný zvládnuť 550 ventilovaných pacientov s COVID-19. Je zrejmé, že obmedzenia výrazne prispeli k zrovnaniu dopytu po starostlivosti, ale v prípade potvrdenia pesimistických predikcií budú potrebné do 60 dní ďalšie kapacity.” Podľa analytikov je možné, že v najhoršom momente nákazy môže na Slovensku potrebovať dýchací prístroj aj viac ako tritisíc ľudí.

„V Matadore sme preto spustili interný výskumný projekt, aby sme spoločne s kolegami zo Slovenskej technickej univerzity čo najrýchlejšie vyrobili prototyp pľúcneho ventilátora. Vývoj prototypu zafinancujeme, do projektu vložíme aj ďalšie odborné a materiálne kapacity,” uviedol Štefan Rosina, prezident MATADOR Group.

Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar vysvetľuje, že „za STU vkladáme do projektu našich najlepších odborníkov – tím okolo docenta Jána Vachálka zo Strojníckej fakulty a vývojárov z Fakulty elektrotechniky a informatiky pod vedením profesora Františka Duchoňa, ktorí deklarovali schopnosť vyrobiť prototyp aj s vylepšeniami.”

Vývoj prototypu

Východiskom pre vývoj prototypu je vedecká štúdia z roku 2010 Design and Prototyping of a Low-cost Portable Mechanical Ventilator od výskumníkov z Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Boston University. Štúdia sa v dôsledku akútnej potreby pľúcnych ventilátorov teraz stala široko diskutovanou medzi odborníkmi po celom svete.

„Americkí autori prototyp jednak vyrobili a publikovali aj dáta z meraní, takže sa máme o čo oprieť. Preštudovali sme to a veríme, že na ňom dokážeme aj niečo vylepšiť. V tíme je 10-12 strojárov a robotikov, vývoj konzultujeme s lekárskymi špecialistami z oblasti anestéziológie. Z hľadiska patentovej ochrany na tieto prístroje nám veľmi pomohla analýza od tímu okolo JUDr. Lucie Rybanskej, ” uviedol riaditeľ Národného centra robotiky a profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU František Duchoň.

„Pľúcna ventilácia je z technického hľadiska zložitý prístroj, náš prototyp vôbec nemožno porovnávať s produktmi oficiálnych výrobcov. Vzniká ako záložné riešenie použiteľné v extrémnej situácii, akú dnes, žiaľ, pozorujeme v Taliansku, či v Španielsku. Chceme vyrobiť prístroj, ktorý bude bezpečný a bude použiteľný iba v prípade vyčerpania dostupných ventilátorov schválených na klinické použitie,“ hovorí šéf výskumu v MATADOR Group inžinier Maroš Mudrák.

Na trhu je teraz akútny nedostatok pľúcnych ventilácií – dodávka stoviek až tisícov nových prístrojov na Slovensko je nereálna, objednávky oficiálnym výrobcom vysoko prevyšujú ich výrobné kapacity, štáty vývoz tejto techniky počas pandémie aj zakazujú a existujú aj mnohé praktické prekážky s logistikou.

Podobné iniciatívy výroby prototypov sa preto rozbiehajú v mnohých krajinách. Inovátor Elon Musk už v USA oznámil, že dokáže prístroje vyrábať, britská vláda oslovila s požiadavkou vývoja prototypu automobilky, na čo zareagovali aj vývojári tímov F1. V ČR už odborníci z ČVUT oznámili, že majú návrh hotový a chcú začať vyrábať.

Na Slovensku sa iniciatívy chopili spoločne MATADOR Group a Slovenská technická univerzita ako dlhoroční partneri v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

MATADOR Group je jedna z najväčších priemyselných skupín na Slovensku. Na trhu pôsobí už viac ako 115 rokov, pričom dnes vo výrobe, ale aj výskume a vývoji zamestnáva vyše 2 500 ľudí na Slovensku i v zahraničí. Spoločnosť si vybudovala kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový, ako aj všeobecný priemysel v strednej Európe. Ponúka služby v oblasti dizajnu, inžinieringu, sériovej výroby komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby lisovacích nástrojov pre špičkové európske automobilky. Okrem toho sa aktívne podieľa aj na výskume a vývoji nových technológií a nových materiálov pre automobilový priemysel.

Slovenská technická univerzita je najlepšia technická univerzita na Slovensku. Podľa aktuálneho Shanghai ranking 2020 patrí do skupiny TOP 500 svetových univerzít v odbore matematických vied. Na 7 fakultách ponúka špičkové vzdelanie v oblastiach ako: počítačové modelovanie, dátová analytika, softvérove inžinierstvo, kryptografia, chemické inžinierstvo, automatizácia, robotika, strojárstvo či progresívne materiály.