22.04.2020 Novinky ∙ Tlačové správy

Bezpečný Matador

Bratislava, 21. apríla 2020 – MATADOR Group chráni zdravie svojich zamestnancov a obchodných partnerov. Skupina prijala strategický dokument Bezpečný Matador, ktorý definuje bezpečnosť výrobných aj riadiacich pracovníkov.

Zdravie zamestnancov je pre MATADOR Group top priorita. V súvislosti so šírením nákazy koronavírusu zaviedla slovenská priemyselná skupina už v predstihu viacero nástrojov prevencie. Prostredníctvom svojho krízového štábu zároveň operatívne reaguje v zavádzaní nových opatrení v súlade s usmerneniami štátnych orgánov.

„V rámci vzniknutej situácie, ktorá súvisí s ochorením COVID-19, sme prijali viacero bezpečnostných opatrení na našich pracoviskách a výrobných prevádzkach. Chceme eliminovať potenciálne riziko šírenia nákazy a zabezpečiť ochranu našich zamestnancov a obchodných partnerov,“ hovorí Martin Kele, generálny riaditeľ MATADOR Group.

S cieľom maximalizovať ochranu zdravia bol prijatý a implementovaný interný dokument Bezpečný Matador, ktorý definuje všetky bezpečnostné modely fungovania zamestnancov vo výrobe i v kancelárii.

Nová bezpečnostná stratégia zásadným spôsobom zvyšuje hygienický štandard v rámci jednotlivých spoločností v portfóliu MATADOR Group, upravuje systém organizácie práce a aplikuje technológie určené na automatické meranie telesnej teploty či inštaláciu dezinfekčných brán. Súčasťou stratégie je tiež zriadenie kontaktných mailových adries pre poradenstvo v oblasti právnej, ekonomickej, personálnej a zdravotnej problematiky, ako aj psychologické poradenstvo.

Stratégiou Bezpečný Matador chce skupina zabezpečiť dlhodobé a bezpečné fungovanie výrobných a riadiacich pracovníkov, ako aj bezproblémový priebeh všetkých projektov. Zároveň ňou chráni zamestnancov, ktorí zabezpečujú každodenný chod spoločnosti.

„Iba strategický prístup a inovatívne riešenia budú platiť na súčasnú krízu“, dopĺňa generálny riaditeľ Martin Kele.

MATADOR Group je jedna z najväčších priemyselných skupín na Slovensku. Na trhu pôsobí už viac ako 115 rokov, pričom dnes vo výrobe, ale aj výskume a vývoji zamestnáva vyše 2 500 ľudí na Slovensku i v zahraničí. Spoločnosť si vybudovala kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový, ako aj všeobecný priemysel v strednej Európe. Ponúka služby v oblasti dizajnu, inžinieringu, sériovej výroby komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby lisovacích nástrojov pre špičkové európske automobilky. Okrem toho sa aktívne podieľa aj na výskume a vývoji nových technológií a nových materiálov pre automobilový priemysel.