Lisovanie

Sériová výroba za studena lisovaných štrukturálnych komponentov patrí k našim silným stránkam. Pomocou technického vybavenia, ktoré máme k dispozícii, spracovávame tradičnú oceľ, oceľ s ultra vysokou pevnosťou, ako aj ľahký hliník. Naše portfólio pozostáva z hydraulických a mechanických lisov, ktoré operujú v rozmedzí od 25 až do 2500 ton. Vďaka tomuto modernému vybaveniu sme schopní používať progresívne, tandemové a transferové lisovacie nástroje v širokom spektre veľkostí. Celkovo máme k dispozícii viac ako 60 lisov, ktoré nám zabezpečujú vysokú flexibilitu a kapacitu pre rôzne druhy projektov.

Produkty:

  • Strešné systémy
  • Výstuže
  • Sedadlové systémy
  • Stredové konzoly
  • Dvere a systémy zatvárania dverí
  • Podbehy kolies
  • Nosníky prístrojovej dosky
  • B, C stĺpiky