Kontrola kvality a testovanie

Kontrola kvality a testovanie materiálu má v našej spoločnosti dlhú tradíciu. Disponujeme najnovším 3D meracím zariadením, v ktorom uskutočňujeme non-stop meranie a kontrolu kvality výrobkov počas celého procesu výroby.

Implementovali sme širokú škálu konvenčných testovacích metód vrátane metalografickej a spektrálnej analýzy spojov a použitého materiálu. Po nich nasledujú deštrukčné a nedeštrukčné ťahové skúšky, počas ktorých vyhodnocujeme silu spojov a testujeme ich limity. Ponúkame aj skúšky prostredníctvom soľného roztoku, ktorými simulujeme efekt životného prostredia na štrukturálne diely.

Tieto technológie, spolu s presnou kontrolou kvality nám pomáhajú vyhodnocovať a bezprostredne prispôsobiť našu výrobu a zabezpečiť tak najvyššiu kvalitu a najnižšie PPM.

Ponúkame:

  • 3D meranie
  • Spektrálnu analýzu
  • Metalografickú analýzu
  • Skúšky soľnou sprchou
  • USG zváranie a testovanie nitov
  • Deštrukčné a nedeštrukčné ťahové skúšky zvárania a nitovania