Konštrukcia nástrojov

Bohaté skúsenosti v oblasti konštrukcie lisovacích nástrojov nám umožňujú pripraviť a dodať komplexný dizajn a zhotovenie lisovacích nástrojov. Naša konštrukčná kancelária používa najnovšie softvérové programy ako Autoform, CATIA, TEBIS a NX7. Z dôvodu zabezpečenia bezchybného prechodu z konštrukcie k výrobe, vykonávame CAE/FEA analýzu každého nástroja. Naviac sledujeme správanie materiálu počas procesu lisovania a eliminujeme negatívne vplyvy. Kombinácia analytickej a výrobnej konštrukcie je garanciou dôkladne prepracovaného dizajnu a dobrej prípravy na ďalší krok – výrobu nástrojov.

Na konštrukciu používame:

  • CATIA V5

  • NX7

Prípravu plôch pre obrábanie realizujeme v:

  • TEBIS

  • CATIA V5

Simulácie vykonávame v:

  • Autoform