Firemná filozofia

Misia
Formovanie sveta mobility.
Vizia
Stať sa rešpektovaným a inovatívnym dodávateľom riešení z oblasti mobility, ktorý sa podieľa na tvorbe na mieru prispôsobených štandardov pre firmy na celom svete.

Naše hodnoty

Inovácie a zmena
Naša vášeň a odhodlanie podporuje naše úsilie vyvíjať nové technológie a inovatívne riešenia.
Dôveryhodnosť
Dôvera stmeľuje všetky naše procesy a poskytuje nám výhodu voči konkurencii. Záväzok k budovaniu dôvery sa odzrkadľuje v stabilných vzťahoch so zákazníkmi, obchodnými partnermi a zamestnancami.
Cieľavedomosť
Perfekcionizmus je to, čo nám umožňuje dosahovať nové horizonty. Byť dobrý nestačí, chceme byť excelentní vo všetkom, čo robíme.
Spolupráca a orientácia na zákazníka
Silné vzťahy a úzka spolupráca so strojcami nášho úspechu – našimi zamestnancami nás robia silnými.
Aktivita
Rýchle rozhodovanie v spolupráci s rýchlou adaptáciou na najnovšie trendy nám poskytuje konkurenčnú výhodu.
Pozitívne myslenie
Zameriavame sa na budovanie tímového ducha, pozitívne myslenie a robenie správnych vecí.