Vyhlásenie Matador Group ohľadom podnikateľských aktivít v Rusku

MATADOR Group prijal správu o vojne na Ukrajine s veľkým znepokojením. Aj
naďalej dúfame v zastavenie nepriateľských akcií a návrat k diplomacii. Sme
hlboko presvedčení, že udržateľné riešenie konfliktu možno nájsť výlučne na
základe medzinárodného práva.


Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu a z toho vyplývajúcich následkov sa
predstavenstvo MATADOR Group rozhodlo pozastaviť všetky svoje činnosti na
území Ruskej federácie a nevykonáva tam žiadnu podnikateľskú aktivitu.

 

MATADOR Group