Duálne vzdelávanie pre študentov stredných škôl

Vzdelávanie a odborná príprava mládeže je pre nás veľmi dôležitá. Od septembra 2014 ponúkame duálny vzdelávací program v spolupráci so strednou technickou školou. V trojročnom, prípadne štvorročnom štúdiu študenti získajú odborné vzdelanie priamo v centre našich spoločností a v našich priestoroch. Ponúkame praktický tréning a rozvoj ako doplnok teoretického vzdelania poskytovaného strednými školami. Vo všeobecnosti je pomer 60% praktického vzdelávania ku 40% teoretického vzdelávania. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania každý študent dostane možnosť pracovať ako nástrojár, elektrikár alebo strojový operátor.

Ponúkame nasledovné vzdelávanie

  • 3-ročný učebný odbor:

    • Nástrojár

  • 4-ročný učebný odbor:

    • Mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky technik
    • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
    • Mechanik - mechatronik

Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní nájdete v priloženom dokumente:

Kontakt

V prípade záujmu o získanie ďalších informácií nás kontaktujte na student@matador-group.eu